Tiêu điểm

Bit Rates

Mỗi khi thực hiện bất cứ một thao tác nào với các thiết bị kỹ thuật số, bạn lại làm phát sinh một lượng dữ liệu nhất định, lượng dữ liệu này có đơn vị là bit và sẽ được lưu vào bộ nhớ flash, ổ đĩa DVD hay ổ cứng... Bit là đơn vị cơ bản của dữ liệu mà bạn đã biết ngay từ khi mới tiếp xức với máy tính, bit rates chính là tổng lượng dữ liệu được ghi lại trong mỗi giây, đơn vị của nó là megabit trên giây (1 megabit bằng 1 triệu bit) hay Mbps. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thông số bit rate trên máy quay kỹ thuật số.

Tại sao tôi lại phải quan tâm đến thông số này?
Việc điều khiển được bit rate sẽ giúp bạn quyết định chất lượng video mà mình quay cũng như thời lượng của video đó. Bit rate càng cao thì càng tốn bộ nhớ nhưng chất lượng sẽ cao hơn bit rate thấp. Tùy vào nhu cầu của mình mà bạn có thể chọn bit rate cho hợp lý. 

Hầu hết các máy quay không cho chọn trực tiếp một con số bit rate nào đó mà nó chỉ hiển thị dưới dạng chất lượng cao, chất lượng trung bình hay thấp. Chất lượng cao thì thời gian quay sẽ ít hơn.

Độ phân giải liệu có liên quan?
Thành thật mà nói, đây là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau, hàng loạt máy quay có thể có cùng độ phân giải Full HD, tức là 1920x1080 nhưng chưa chắc chúng đã có chung một bit rate. Lấy ví dụ camera A chỉ có thể quay Full HD tại bit rate 15Mbps trong khi camera B cũng quay Full HD nhưng lại quay được ở 24Mbps. Nếu tất cả các thông số khác đều như nhau thì chắc chắn video quay từ máy A sẽ không đẹp bằng B.

Bộ nhớ lưu trữ:
Bit rate cũng có ảnh hưởng rất lớn nếu máy quay của bạn dùng thẻ nhớ. Mỗi một thẻ nhớ đều có tốc độ truyền tải dữ liệu khác nhau và được biểu thị dưới con số MBps (megabyte trên giây, 1 byte=8bit nên 1 megabyte bằng 8 megabit). Hầu hết các máy quay dân dụng đều dừng ở 24Mbps, tức là tương đương với 3MBps. Nếu từng dùng thẻ SDHC thì bạn sẽ thấy nó chia ra thành nhiều tốc độ (class khác nhau), class 2 chính là bảo đảm thẻ có tốc độ truyền tải dữ liệu liên tục 2MBps trong khi class 4 là 4MBps. Nhìn chung, thẻ class 4 là đủ cho hầu hết các máy quay dân dụng, bạn không nhất thiết phải tiêu phí quá nhiều tiền vào thẻ nhớ nếu không tận dụng hết được tốc độ của nó.

Tôi nên ghi dữ liệu ở bit rate nào?
Bạn nên dùng bit rate cao nhất có thể nếu bộ nhớ còn cho phép ghi tiếp. Video chất lượng cao có thể dùng phần mềm để giảm chất lượng xuống nhưng chúng ta gần như không thể thực hiện theo chiều ngược lại.