Tiêu điểm

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam 2/9/1945

                    

Trích một bài mình sưu tầm trên net:
             Việt Nam chữ S thân thương Giống nòi bất khuất yêu thương Hoà bình
             Theo gương dẫn dắt tài tình
             Đánh chồn đuổi cáo nước mình của ta
             Quét nòi Việt gian ngụy ma
             Dựng xây hàn gắn nước nhà lên thơ
             Vong nô thì đừng hòng mơ
             Làm nô còn quậy quê thơ bất diệt
             An khang hưng thịnh dân Việt
             Giang sơn gấm vóc đất Việt Nam ta
             Có giặc ta quyết xông pha Cháu con Hồ Chí Minh ta lên đường

Luôn luôn tự hào là nòi giống con rồng cháu tiên .Được sinh ra trên nước Việt Nam thân yêu ,với lịch sử hào hùng mà cha ông ta đã gây dựng từ ngàn xưa cho tới hôm nay.Con người Việt Nam luôn bất khuất ,kiên cường...
                                        "Việt Nam - Hồ Chí Minh muôn năm! "

                   Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh