Tiêu điểm

Việt Nam đã chính thức có Ủy ban vũ trụ


Vệ sinh Vinasat 1

(Tinhte) Thủ tướng chính phủ vừa ký quyết định cho phép thành lập Ủy ban Vũ Trụ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa Học và Công nghệ làm chủ tịch. Ủy ban gồm có lãnh đạo các bộ và các nhà khoa học trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Ủy ban sẽ có trách nhiệm tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề trong chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020. Ủy ban cũng là đại diện chính thức của nước ta tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ.


Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ủy ban Vũ trụ Việt Nam. Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có 13 thành viên, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Ủy ban.2 Phó Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1 Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Các Ủy viên Ủy ban Vũ trụ Việt Nam gồm 1 đại diện Lãnh đạo của các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện trưởng Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 3 nhà khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ vũ trụ.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Thủ tướng cho phép Chủ tịch Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có thể mời các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện một số tổ chức chuyên môn về lĩnh vực công nghệ vũ trụ để tư vấn cho Ủy ban. 

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là tổ chức tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020. Đồng thời có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện Chiến lược cho từng thời kỳ; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Chiến lược trên.

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ. 

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam có Văn phòng thường trực giúp việc đặt tại Bộ Khoa học và Công nghệ.