Tiêu điểm

Ảo hóa và đám mây vẫn còn nhiều thách thức


Ngày 29/7/2011, Tập đoàn Symantec công bố kết luận “Khảo sát năm 2011 về ảo hóa và xu hướng dịch chuyển sang "đám mây” của hãng mới thực hiện gần đây.
Ông Alex Ong, Giám đốc cao cấp Symantec Việt Nam
Cuộc khảo sát tập trung nêu rõ những vấn đề như ảo hóa máy chủ, máy khách và ảo hóa lưu trữ, lưu trữ dạng dịch vụ (SaaS) cùng các công nghệ điện toán đám mây lai/riêng. Khảo sát của tập đoàn Symantec được tiến hành trên 3.700 đối tượng, tại hơn 35 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Ông Alex Ong, Giám đốc cao cấp Symantec Việt Nam, cho biết: “Điện toán đám mây là một bước ngoặt lớn trong lĩnh vực CNTT - thay đổi từ mô hình phân phối CNTT truyền thống sang mô hình cung cấp dịch vụ. Việc dịch chuyển sang mô hình điện toán đám mây là một quá trình phát triển phức tạp đối với nhiều công ty mà trong đó yếu tố quyết định quan trọng là đội ngũ CNTT và lãnh đạo doanh nghiệp phải có sự nhất quán về phương thức triển khai. Ảo hóa là yếu tố cho phép triển khai mô hình đám mây lai/tư nhân và khảo sát của chúng tôi cho thấy việc lên kế hoạch dịch chuyển trơn tru, thông suốt là rất cần thiết nhằm đạt được sự đơn giản, chi phí phù hợp và thu được hiệu quả mà những môi trường này có thể mang đến cho doanh nghiệp.”
Ông Raymond Goh, Giám đốc kỹ thuật khu vực Nam Á, phụ trách mảng thiết kế hệ thống và dịch vụ tư vấn khách hàng của Symantec, nói rằng kết quả khảo sát cho thấy có sự sai khác giữa kỳ vọng và thực tế triển khai các giải pháp này trong doanh nghiệp. Giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của các doanh nghiệp vẫn còn e dè khi chuyển đổi những ứng dụng quan trọng trong kinh doanh sang các môi trường ảo hóa hay đám mây do những thách thức có thể gặp phải như độ tin cậy, tính bảo mật, khả năng sẵn sàng của dịch vụ và hiệu suất hoạt động.

Khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế

Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây đang ngày càng phổ biến và có tới 46% các tổ chức tại Việt Nam đang triển khai đám mây lai và riêng. Lưu trữ dạng dịch vụ đám mây riêng (Private Saas) có mức phổ biến thấp nhất với 39% tổ chức hiện đang ứng dụng. Bên cạnh đó, những công nghệ khác, cũng trong diện khảo sát như ảo hóa máy chủ và ảo hóa lưu trữ, có mức độ ứng dụng thấp nhất là 20% và 21% doanh nghiệp triển khai.
Những đầu tư ban đầu đã bộc lộ những khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế, theo đó nó cho thấy các doanh nghiệp vẫn đang học hỏi về khả năng của những công nghệ này và làm cách nào để khắc phục những thách thức đi kèm với chúng. Khi khảo sát, Symantec đã hỏi các đơn vị về những mục tiêu ban đầu của họ đối với ảo hóa máy chủ, ảo hóa lưu trữ và ảo hóa thiết bị đầu cuối; lưu trữ dạng dịch vụ riêng (Private SaaS); và đám mây lai/riêng. Ngoài ra, Symantec cũng hỏi các đơn vị đã triển khai rồi về những mục tiêu mà họ thực sự đạt được. Sự khác biệt giữa 2 câu trả lời này cho thấy sự khác biệt giữa kỳ vọng và thực tế triển khai.
  • Ảo hóa lưu trữ và lưu trữ dạng dịch vụ riêng là thành công nhất khi mà mức mục tiêu đạt được vượt trên kỳ vọng với khoảng cách trung bình là 1% cho cả 2 công nghệ này (khoảng cách trung bình là hiệu số giữa tỷ lệ trung bình doanh nghiệp đánh giá các mục tiêu kỳ vọng với mức hoàn thành các mục tiêu đó). Thách thức lớn nhất trong ảo hóa lưu trữ xảy ra trong việc chuyển đổi dữ liệu giữa các lớp và khả năng phân bổ không gian lưu trữ mới, trong khi những khoảng cách lớn nhất trong lưu trữ dạng dịch vụ riêng là tính linh hoạt và thời gian phân bổ những tài nguyên điện toán mới.
  • Ở lĩnh vực ảo hóa máy chủ, thực tế đạt được lại dưới mức kỳ vọng với khoảng cách trung bình là 7%, và các điểm không hài lòng tồn tại ở khả năng quản lý máy chủ, tỷ lệ sử dụng máy chủ và khả năng sẵn sàng khôi phục thảm họa.
  • Ảo hóa thiết bị đầu cuối/máy bàn có mức độ chênh lệch thực tế dưới mức kỳ vọng trung bình là 9%. Điểm thất vọng lớn nhất ở đây là khả năng thực thi ứng dụng, giảm các cuộc gọi hỗ trợ kỹ thuật và/hoặc hỗ trợ di động cũng như chi phí.
  • Các đơn vị tham gia khảo sát cho biết thực tế đạt được ở dưới xa mức kỳ vọng trung bình là 11% trong câu hỏi liên quan đến triển khai đám mây lai và tư nhân, với khoảng cách tập trung ở vấn đề giảm thiểu tính phức tạp, giảm thiểu tiêu thụ điện trong các trung tâm dữ liệu và thời gian phân bổ những tài nguyên điện toán mới.
Ông Raymond Goh, Giám đốc kỹ thuật khu vực Nam Á, phụ trách mảng thiết kế hệ thống và dịch vụ tư vấn khách hàng của Symantec

Ứng dụng kinh doanh quan trọng chậm "lên mây"

Các tổ chức đang đầu tư vào công nghệ ảo hóa và đám mây lai/riêng có xu hướng đi theo cùng một lộ trình đơn giản: đầu tiên họ sẽ tiến hành ảo hóa những ứng dụng chưa thực sự quan trọng như các môi trường kiểm định và phát triển, dần dần họ sẽ tiến tới những ứng dụng quan trọng hơn như email và hợp tác; ngành nghề kinh doanh; thương mại điện tử và dây chuyền cung ứng; và sau cùng là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp/quản lý quan hệ khách hàng (ERP/CRM).
Khảo sát cho thấy các tổ chức hiện đang tận dụng công nghệ ảo hóa cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh. Trong số các doanh nghiệp tại Việt Nam đang ứng dụng công nghệ ảo hóa, 64% đơn vị dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng cơ sở dữ liệu trong vòng 12 tháng tới. 45% doanh nghiệp dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng web, và 64% đơn vị dự định sẽ ảo hóa email và các ứng dụng lịch biểu. 45% đơn vị dự định sẽ ảo hóa các ứng dụng ERP.
Khảo sát cũng cho thấy các tổ chức khá chậm chạp trong việc triển khai công nghệ đám mây lai/riêng trên những ứng dụng kinh doanh quan trọng. Trung bình chỉ có khoảng 42% trong số các ứng dụng kinh doanh quan trọng như ERP, ứng dụng kế toán và CRM được đưa lên môi trường đám mây lai/riêng. Các đơn vị cũng cho biết họ e ngại chưa đủ kiến thức và khả năng kiểm soát những ứng dụng khác chạy trên cùng một máy chủ vật lý; những lỗ hổng bảo mật trong xác thực; thiếu thông tin về tiền sử rủi ro của các đối tác/đơn vị bên ngoài; lo ngại trường hợp tải khoản, dịch vụ hoặc lưu lượng mạng bị chiếm quyền điều khiển; và lo lắng về khả năng khôi phục thảm họa.

Mối quan tâm hàng đầu: chất lượng dịch vụ (QoS)

Khi công nghệ đám mây riêng và ảo hóa được ứng dụng rộng rãi, chi phí và hiệu năng lưu trữ trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu. 33% đơn vị khảo sát cho biết chi phí lưu trữ đã tăng một cách đáng kể hoặc đáng quan tâm khi tiến hành ảo hóa máy chủ. Những đơn vị đang trong quá trình ảo hóa lưu trữ nêu ra 3 lý do hàng đầu cho việc triển khai của họ là: giảm chi phí vận hành (90%), cải thiện hiệu năng lưu trữ (80%) và cải thiện tỷ suất sử dụng lưu trữ (80%).
89% doanh nghiệp đã thực hiện việc ảo hóa máy chủ cho biết bảo mật là một vấn đề rất lớn/đáng quan tâm, giúp củng cố niềm tin cho những người ra quyết định thực hiện việc đưa những ứng dụng kinh doanh quan trọng vào các máy chủ ảo hóa. 67% doanh nghiệp đã liệt kê vấn đề bảo mật là một trong những thách thức đáng kể/rất lớn cho việc triển khai ảo hóa máy chủ.
Hiệu suất hoạt động là một vấn đề quan tâm trong phần lớn tổ chức tham gia khảo sát. 89% các tổ chức đã ứng dụng ảo hóa máy chủ cho biết hiệu suất hoạt động là một vấn đề lớn/đáng quan tâm, giúp những người liên quan vững tin thêm khi thực hiện việc đưa những ứng dụng kinh doanh quan trọng vào các máy chủ ảo hóa. 77% các tổ chức đã ứng dụng đám mây lai/tư nhân cho biết hiệu suất là một thách thức đáng kể/rất lớn đối với họ.
Đối với các doanh nghiệp đã thực hiện việc ảo hóa máy chủ, vấn đề về tính sẵn sàng được quan tâm hàng đầu. 89% doanh nghiệp cho biết đây là một yếu tố cực kỳ lớn/đáng quan tâm, giúp những người liên quan vững tin thêm khi triển khai những ứng dụng quan trọng vào các máy chủ ảo hóa. Trong số những doanh nghiệp đã thực hiện việc ảo hóa lưu trữ, 82% doanh nghiệp cho biết thời lượng vận hành và tính sẵn sàng là mục tiêu quan trọng của họ.

Lãnh đạo kinh doanh và CNTT chưa nhất quán

Theo kết quả khảo sát của Symantec, 69% giám đốc tài chính của các doanh nghiệp "không sẵn sàng lắm" trong việc chuyển đổi những ứng dụng kinh doanh quan trọng sang những môi trường đám mây lai/riêng. 54% giám đốc điều hành các doanh nghiệp vẫn còn thận trọng trong việc chuyển dịch các ứng dụng này.
Những lo ngại chính về việc đưa những ứng dụng kinh doanh quan trọng vào môi trường đám mây lai và ảo hóa vì các vấn đề như thiếu các công cụ giám sát/quản lý (100%), hiệu suất hoạt động (89%), độ tin cậy (89%) và tính bảo mật (89%). Trên thực tế, những lo ngại của các lãnh đạo cấp điều hành (C-level) lại không có cơ sở thực tế trước những phản hồi từ đội ngũ CNTT. Chẳng hạn mối lo ngại về hiệu suất hoạt động là lớn nhất, tuy nhiên hơn 3/4 số doanh nghiệp đã triển khai ảo hóa máy chủ vẫn đạt được mục tiêu của họ về hiệu suất hoạt động.
Qua cuộc khảo sát, các chuyên gia của Symantec đưa ra một số lời khuyên: doanh nghiệp cần đảm bảo sự nhất quán giữa đội ngũ CNTT và ban lãnh đạo trong kế hoạch triển khai ảo hóa và đám mây, không làm đơn lẻ khi chuyển đổi sang mô hình điện toán đám mây, tận dụng và hiện đại hóa hạ tầng hiện có, nên đặt ra những mục tiêu khả thi và theo dõi kết quả.
Theo PCWorld VN