Tinhte-Steve Jobs, vị CEO vĩ đại của Apple đã không còn nữa. Cái chết của ông không chỉ ảnh hưởng đến Apple, người hâm mộ mà còn tác động sâu sắc đến ngành công nghiệp công nghệ. Những người đồng sự với Steve Jobs trong lĩnh vực công nghệ đã đồng loạt bày tỏ niềm tiếc thương và cảm nghĩ của mình trước sự ra đi đột ngột của ông. Họ là những người bạn, công sự, hay thậm chí là đối thủ cạnh tranh với Apple. Tuy nhiên, thương trường dù khốc liệt nhưng đôi khi vẫn có những khoảng lặng. Hãy nghe họ nói về Steve Jobs:

Bill Gates, chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Microsoft Corp.:
“I’m truly saddened to learn of Steve Jobs’s death. Melinda and I extend our sincere condolences to his family and friends, and to everyone Steve has touched through his work.
Steve and I first met nearly 30 years ago, and have been colleagues, competitors and friends over the course of more than half our lives.
The world rarely sees someone who has had the profound impact Steve has had, the effects of which will be felt for many generations to come.

For those of us lucky enough to get to work with him, it’s been an insanely great honor. I will miss Steve immensely.”
"Tôi thật sự cảm thấy buồn khi nghe tin Steve Jobs qua đời. Melinda vợ tôi và tôi xin gởi lời chia buồn đến gia đình, bạn bè và tất cả những người mà Steve từng giao hữu.

Steve và tôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây gần 30 năm, chúng tôi từng là đồng sự, đối thủ và là bạn bè trong suốt nửa quảng đời. 

Trên thế giới, hiếm có người nào gây được nhiều tác động như Steve, sức ảnh hưởng của Steve sẽ còn trải qua nhiều thế hệ.

Đối với chúng tôi, được làm việc với Steve là một điều may mắn, một vinh dự lớn. Tôi sẽ rất nhớ Steve."

Michael Dell, giám đốc điều hành Dell Inc.:
“Today the world lost a visionary leader, the technology industry lost an iconic legend and I lost a friend and fellow founder.
The legacy of Steve Jobs will be remembered for generations to come. My thoughts and prayers go out to his family and to the Apple team.”
"Hôm nay, thế giới mất đi một nhà lãnh đạo sáng suốt, ngành công nghiệp công nghệ mất đi một biểu tượng huyền thoại và tôi mất đi một người bạn và một người đồng sáng lập.

Huyền thoại về Steve Jobs sẽ được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong tương lại. 

Xin gởi đến lời chia buồn và cầu nguyện cho gia đình và mọi người tại Apple."

Robert Iger, giám đốc điều hành Walt Disney Co.:
“Steve Jobs was a great friend as well as a trusted adviser. His legacy will extend far beyond the products he created or the businesses he built.
It will be the millions of people he inspired, the lives he changed, and the culture he defined. Steve was such an ‘‘original,’’ with a thoroughly creative, imaginative mind that defined an era. Despite all he accomplished, it feels like he was just getting started.
With his passing the world has lost a rare original, Disney has lost a member of our family, and I have lost a great friend. Our thoughts and prayers are with his wife Laurene and his children during this difficult time.”
"Steve Jobs là một người bạn tuyệt vời và là người cố vấn đáng tin cậy. Di sản mà Steve để lại sẽ còn được kế thừa trên nhiều sản phẩm mà ông đã tạo ra cũng như con đường kinh doanh mà ông đã dày công xây dựng.

Steve đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, thay đổi cuộc sống của họ và định nghĩa văn hóa của họ. Steve chỉ là một người "lập dị", nhưng với óc sáng tạo, suy nghĩ cách tân, ông đã định hình nên một thời đại. Mặc cho những gì ông đã hoàn thành, cảm giác như Steve chỉ mới bắt đầu. 

Với sự ra đi đột ngột của ông, thế giới mất đi một người "lập dị" hiếm có, Disney mất đi một thành viên trong gia đình của chúng tôi và tôi mất đi một người bạn tuyệt vời. 

Xin gởi lời chia buồn và cầu nguyện cho vợ ông - bà Laurene Jobs cùng các con trong thời gian đầy khó khăn này."

Marc Benioff, giám đốc điều hành Salesforce.com Inc.:
“Steve Jobs was the greatest leader our industry has ever known. We are all blessed by his life. My thoughts and prayers are with his family.
I am really sad. It’s such a terrible loss for the whole world. I will never forget him. He did so much for me.”
"Steve Jobs là người lãnh đạo tuyệt vời trong ngành công nghiệp mà tôi từng biết đến. Cầu Chúa phù hộ cho ông. Xin gởi lời chia buồn và cầu nguyện cho gia đình ông.

Tôi thật sự buồn. Đây là một mất mát to lớn đối với cả thế giới. Tôi sẽ không bao giờ quên Steve. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều."

Guy Kawasaki, người đóng vai trò là người "truyền giáo" máy tính Macintosh của Apple khi nó được giới thiệu lần đầu vào năm 1984 kiêm nhà sáng lập Garage Technology Ventures tại Palo Alto, California nói:

“No CEO ever has done more for his customers, shareholders and employees than Steve Jobs.”
"Không có vị CEO nào có thể cống hiến hết mình cho khách hàng, cổ đông và nhân viên như Steve Jobs."

Scott McGregor, giám đốc điều hành Broadcom Corp.:
Scott McGregor, chief executive officer of Broadcom Corp. (BRCM)
“Steve’s passion for innovation and creativity will carry on for decades to come.
His legacy is enormous, touching millions of people around the world. Our entire industry and economy is better for his presence and incredible contributions.
On behalf of Broadcom, we send our deepest condolences to Steve’s family and to Apple employees.”
"Tình yêu của Steve đối với sự cách tân và sáng tạo sẽ được phát huy trong nhiều thập kỉ tới.

Di sản mà ông để lại quá lớn, tác động đến hàng triệu người trên thế giới. Ngành công nghiệp và kinh doanh của chúng tôi tốt hơn khi có sự hiện diện và những đóng góp "lạ thường" của Steve Jobs.

Thay mặt cho Broadcom, chúng tôi muốn gởi đến lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của Steve và Apple."

Jay Elliot, tác giả của cuốn "The Steve Jobs Way" - người từng làm việc cùng Jobs tại Apple 6 năm cho biết:
“It’s very sad. I can’t believe it. I’ve been preparing for it as we’ve all known it’s coming. But he was a unique person who we’ll never see or meet again.
He changed my life. He lived in a direct way, the way he wanted. Some people criticize him but I worked for him for many years and he was a very moral individual.”
"Thật sự tôi rất buồn, tôi không thể tin được Steve đã ra đi. Tôi đã chuẩn bị cho điều này bởi chúng tôi đều biết rằng nó đang đến rất gần. Tuy nhiên, anh ấy là một người đặc biệt, người mà chúng ta không thể tìm thấy hoặc gặp lại.

Anh ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi. Anh ấy sống thẳng thắn, theo cách mà anh ấy muốn. Một số người hay chỉ trích anh ấy nhưng tôi đã làm việc cùng Steve trong nhiều năm và anh ấy là một con người đạo đức."