Sony từ bỏ liên doanh S-LCD, bán 50% cổ phần cho Samsung
Tạm biệt Samsung, ảnh: thenoisecast.com

Sau 7 năm hợp tác sản xuất màn hình LCDSony và Samsung sẽ dừng hợp tác bắt đầu từ năm sau - năm 2012, thông tin chính thức vừa được liên doanh này công bố. Trước đây vào năm 2004, Sony và Samsung đã cùng hợp tác với nhau, thành lập liên doanh S-LCD với mục đích cung cấp màn hình tivi cho mình và các đối tác khác, mỗi công ty nắm giữ 50% cổ phần. Giờ đây, Sony sẽ bán lại 50% cổ phần của mình cho Samsung, và số tiền hãng nhận được là 939.6 triệu USD. Thương vụ mua bán dự kiến sẽ được hoàn tất vào tháng 1 năm 2012. 


Liên doanh S-LCD không sản xuất màn hình Super LCD, chữ S chỉ là chữ viết tắt của Sony và Samsung mà thôi. Liên doanh này trước đây có nhiệm vụ cung cấp nguồn hàng cho cả hai hãng và các đối tác khác. Với việc bán toàn bộ cổ phần mà chuyển sang thành một khách hàng chiến lược, Sony đang dần xây dựng lại hệ thống để có thể tăng tính cạnh tranh cũng như khắc phụ tình hình kinh doanh Tivi đang trên đà đi xuống của mình.