Tiêu điểm

Microsoft chính thức ngừng hỗ trợ cho Windows Vista và Office 2007


[IMG]
Cách đây 3 năm, Microsoft ngừng hỗ trợ chính thức cho Windows XP và Office 2003 đồng thời chuyển qua giai đoạn hỗ trợ mở rộng kéo dài trong 5 năm. Nếu bạn vẫn đang dùng hai phần mềm này thì hãy chuẩn bị để chuyển sang những phiên bản mới hơn vì theo thông báo mới nhất thời gian đếm ngược chỉ còn 2 năm mà thôi, đến năm 2014 bộ đôi này sẽ kết thúc dòng đời của nó. Cùng với thông báo này thì Microsoft nhắc thêm rằng ngày 10 tháng 04 này cũng là ngày cuối cùng họ hỗ trợ chính thức cho Windows Vista và Office 2007, hai sản phẩm này sẽ được chuyển sang giai đoạn hỗ trợ mở rộng đến tháng 4 năm 2017.

Microsoft chia việc hỗ trợ sản phẩm thành hai giai đoạn chính là "chính thức" và "mở rộng". Trong giai đoạn hỗ trợ chính thức, phần mềm nhận đầy đủ các bản cập nhật bảo mật miễn phí, cải thiện sự ổn định, sửa lỗi và cập nhật các tính năng mới nếu có. Còn trong giai đoạn hỗ trợ mở rộng thì người dùng sẽ phải chấp nhận trả tiền thì mới nhận được một số dịch vụ hỗ trợ nhất định - có thể hiểu họ sẽ phải trả tiền cho những cuộc gọi tới trung tâm hỗ trợ khách hàng của Microsoft. Tuy nhiên trong giai đoạn này, mọi bản cập nhật bảo mật vẫn được cung cấp miễn phí nhưng riêng các bản cập nhật sửa lỗi không liên quan đến bảo mật thì sẽ bị thu phí.