Tiêu điểm

Hệ thống điện thân xe và điều khiển tự động ô tô (9-2013)

THÔNG TIN
Điểm QT = Điểm bài tập TB X 0.7 + Điểm báo cáo TB X 0.3
Chúc các bạn thi tốt vào kỳ thi cuối kỳ, mọi thắc mắc về nội dung môn học xin liên hệ qua email: thanhphucckd@gmail.com

KẾ HOẠCH
Tuần 1: (2-9 -> 8-9)
- Giới thiệu môn học
- Tìm hiểu về cảm biến và bộ chấp hành
- Tài liệu tham khảo: phần Giới thiệu
Tuần 2: (9-9 -> 15-9)
- Thảo luận nhóm
Tuần 3: (16-9 -> 22-9)
SV Báo cáo: Hệ thống ABS (TLTK: Chương 5, Tiếng Anh: Chương 15 trong Hệ thống điện và điện tử ô tô, phần ABS trong http://www.autoshop101.com/)
Tuần 4:
SV Báo cáo Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu (TLTK: Chương 1, Tiếng Anh: Chương 11 trên Hệ thống điện và điện tử ô tô )
Tuần 5:
SV Báo cáo Hệ thống thông tin (TLTK: Chương 2, Tiếng Anh: Chương 13 trong Hệ thống điện và điện tử ô tô)
Tuần 6:
SV Báo cáo hộp số tự động (TLTK: Chương 6, Tiếng Anh: Chương 15 trong Hệ thống điện và điện tử ô tô, phần Automatic transmission trên http://www.autoshop101.com/)
Tuần 7:
SV Báo cáo hệ thống gạt nước và rửa kính (TLTK: Chương 3, Tiếng Anh: Chương 12 trong Hệ thống điện và điện tử ô tô)
Tuần 8:
SV Báo cáo hệ thống nâng kính và khóa cửa (TLTK: Chương 4)
Tuần 9:
SV Báo cáo Cruise control system (TLTK: Chương 7)
Tuần 10:
SV Báo cáo hệ thống âm thanh (TLTK: Chương 9)
Tuần 11:
SV Báo cáo hệ thống treo khí và điều khiển điện tử (TLTK: Chương 10)
Tuần 12:
SV Báo cáo hệ thống Airbag (TLTK: Chương 8)
Tuần 13:
BÀI TẬP:
Đây là hướng dẫn làm bài tập về nhà như đã cho trên lớp:
Slip ratio 
Các em nên thực hiện sớm và gởi email về trước ngày 24-11-2013 (file Word trình bày cách làm, hình ảnh và code Matlab). Nếu có thắc mắc gì các em có thể liên hệ trực tiếp qua email.

Tuần 14:

Tuần 15:

NỘI DUNG
Giới thiệu
     pdf1: Cảm biến và bộ chấp hành
     pdf2: Cảm biến và bộ chấp hành kiểu điện từ
     ppt1: Sensors and Actuators
Chương 1. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu
    Tài liệu pdf 1
Chương 2. Hệ thống thông tin
    Tài liệu pdf 1
Chương 3. Hệ thống gạt nước và rửa kính
    Tài liệu pdf 1
Chương 4. Hệ thống nâng kính và khóa cửa
    Tài liệu pdf 1
Chương 5. Antilock braking system
    Tài liệu pdf 1: ABS
     ppt1: ABS
    Tài liệu liên quan:
          pdf 2: Tổng quan
          pdf 3: Khái quát hệ thống phanh
          pdf 4: Cấu tạo các bộ phận
          pdf 5: Traction control
Chương 6. Electronic control transmission
    Tài liệu pdf 1: ECT
    Tài liệu liên quan:
           pdf 2: Giới thiệu hộp số
           pdf 3: Bộ biến moment
           pdf 4: Bộ bánh răng hành tinh 
           pdf 5: Bộ điều khiển thủy lực
Chương 7. Cruise control system
    Tài liệu pdf 1
Chương 8. Airbag
    Tài liệu pdf 1
Chương 9. Hệ thống âm thanh
    Tài liệu pdf 1
Chương 10. Hệ thống treo khí và điều khiển điện tử
    Tài liệu pdf 1
     pdf 2: Cadilac suspension 
     Wikipedia: Active suspension
Một số tài liệu tiếng Anh:
    pdf 1: Hệ thống điện và điện tử ô tô
    pdf 2: Tìm hiểu về điện tử ô tô
    pdf3: Giới thiệu về Matlab
Trang web tiếng Anh:
    http://www.autoshop101.com/
    http://www.howstuffworks.com/
    Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page