Tiêu điểm

Hệ thống điện động cơ (Tháng 2/2014)

THÔNG TIN


KẾ HOẠCH

Tuần 1:
- Giới thiệu môn học
- Chương 1: Khái quát về hệ thống điện và điện tử ô tô
Đăng ký báo cáo đề tài mạng CAN:
Lớp Chiều Thứ 2
Lớp Chiều Thứ 4
Tuần 2:
- Chương 2: Accu khởi động
- Minitest 2: Đọc chương 5 của cuốn sách pdf 1: Hệ thống điện và điện tử ô tô và trả lời câu hỏi:
Lớp Chiều thứ 2
Lớp Chiều thứ 4
- Đăng ký báo cáo đề tài tìm hiểu các loại Accu khác:
Lớp Chiều Thứ 2
1.Nguyễn Đức Triệu 11145135
2.Nguyễn Công Thành 11945025
3.Huỳnh Xuân Thành 11945024
4.Nguyễn Tuấn Sơn 11945021


Lớp Chiều Thứ 4

nguyễn đình ý đạt mssv: 11145029
cao đức tuân mssv: 11145140
Tuần 3
Chương 3: Máy khởi động
- Đăng ký báo cáo đề tài: Hệ thống hỗ trợ khởi động cho động cơ diesel

Lớp Chiều thứ 2

Lê Thanh Quang 11945019
Bùi Đức Hoàng 11945011
Tô Duy Phương 11945017
Nguyễn Văn 11945035
Bùi Tá Hận 11945008


Lớp Chiều thứ 4

nguyễn văn trung 11145137
huỳnh thanh lộc 11145069
đào trung hậu 11145219
Tuần 4
Chương 4: Hệ thống cung cấp điện

Minitest 3: Đọc Chương 7 của cuốn sách: Điện và điện tử ô tô và trả lời câu hỏi:
Lớp Chiều thứ 2
Lớp Chiều thứ 4
Tuần 5
Chương 4: Hệ thống cung cấp điện (tt)
Đăng ký báo cáo: Tìm hiểu các loại máy phát điện và hệ thống cung cấp điện trên ô tô hiện đại

Lớp Chiều thứ 2
Trần Văn Tuấn 11145144
Trần Nguyễn Thành Công 11145215
Hồ Bá Bình 11145213
Lê Nguyễn Trường Giang 11145218


Lớp Chiều thứ 4

Đặng thế Anh 11145002
Tạ Lý Sang 11145107
Âu Văn Bắc 11145008
Lâm Thanh Vương 11145242


Tuần 6
- Chương 5: Hệ thống đánh lửa
- Thiết kế tiết chế bán dẫn
- Không báo cáo tuần này

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

NỘI DUNG
Giới thiệu
     pdf 1: Đề cương chi tiết
Chương 1: Khái quát về hệ thống điện và điện tử ô tô   
     ppt1: Chapter 1: Introduction to Automotive Electrical and Electronic Systems

Chương 2: Accu khởi động
     ppt1: Chapter 2_Automotive Batteries

Chương 3: Hệ thống khởi động
    ppt1: Chapter 3_Starting system

Chương 4: Hệ thống cung cấp điện
   ppt1: Chapter 4_Charging system
   ppt2: Thiết kế tiết chế bán dẫn
   Mô phỏng Proteus
Chương 5: Hệ thống đánh lửa

Chương 6: Hệ thống điều khiển động cơ
    ppt1: Chapter 6_Part1_Sensors
    ppt2: Chapter 6_Part2_ECU