Tiêu điểm

Đà Nẵng có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Trong 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để hỗ trợ hợp tác xã phát triển.


Điều tra chống bán phá giá sản phẩm plastic có xuất xứ nước ngoài / Tăng trưởng tín dụng bắt đầu giảm tốc


Đến năm 2025, Đà Nẵng cũng sẽ vận động, tư vấn, hỗ trợ phát triển khoảng 100 tổ hợp tác, 150 Hợp tác xã, phấn đấu 100% xã, phường có Hợp tác xã, gắn với chương trình mỗi xã phường, mỗi sản phẩm, phục vụ đời sống dân cư ở trên địa bàn. Đây chính là mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 15 năm làm Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển , nâng cao hiệu quả nhất kinh tế hợp tác” do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 31/7.


Trong 15 năm qua, thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để hỗ trợ hợp tác xã phát triển. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố đầu tư hơn 70 tỷ đồng thực hiện các chương trình hỗ trợ HTX ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ; thành lập “Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã” với vốn điều lệ 6 tỷ đồng cho hàng chục lượt HTX vay đầu tư phát triển.
nhieu chinh sach ho tro hop tac xa phat trien tai da nang hinh 1
Thành phố Đà Nẵng ban hành nhiều chính sách có tính đột phá để trợ giúp hợp tác xã phát triển.Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng cũng làm chủ trương giao đất không thu tiền sử dụng , và không thu lệ phí trước bạ đối với diện tích đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi của các HTX. Từ năm 2003 đến nay, Đà Nẵng có 104 Hợp tác xã thành lập với nhiều mô hình hoạt động mới. Tổng vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng; tổng số thành viên hợp tác xã hơn 9.400 người , giải quyết việc thực hiện cho gần 15.000 lao động.


Đến năm 2025, Đà Nẵng cũng sẽ vận động, tư vấn, trợ giúp phát triển khoảng 100 tổ hợp tác, 150 Hợp tác xã, phấn đấu 100% xã phường có Hợp tác xã, gắn với chương trình mỗi xã phường, mỗi sản phẩm, phục vụ đời sống dân cư ở trên địa bàn.


Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã cho rằng, số lượng hợp tác xã ở Đà Nẵng còn ít so với tiềm năng. Theo ông Bùi Phạm Khánh, Đà Nẵng cần tăng quy mô Quỹ Hỗ trợ Hợp tác xã, tăng cường giá trị sản xuất theo chuỗi, tìm đầu ra cho sản phẩm, xây dựng những chính sách hỗ trợ phù hợp, đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận vốn thuận lợi.


“Xây dựng chính sách khuyến khích kinh tế tập thể, hợp tác xã hợp lý với cơ cấu kinh tế thành phố. Trong đó kinh tế nhà nước chính là chủ đạo, kinh tế tập thể , và kinh tế hộ là động lực phát triển; Đưa chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới; Tăng nhanh cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường đào tại cán bộ quản lý kinh tế tập thể và hợp tác xã; Hỗ trợ tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa” – ông Khánh nói.Theo PV/VOV


Từ khóa:Thành phố Đà Nẵnghợp tác xãHTXhợp tác xã nông nghiệpThành ủy Đà Nẵng


Loading…