Tiêu điểm

MBB thu 1.736 tỷ đồng từ đ��t chào bán CP riêng lẻ

Đợt chào bán CP riêng lẻ này bắt đầu tư ngày 21-2 và kết thúc ngày 26-2. Trong lần chào bán này, MBB đã phát hành 64,3 triệu CP với giá bán 27.000 đồng/CP. Với mức giá này, MBB dự kiến thu về 1.736 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí, số tiền thực tế thu về khoảng 1.719 tỷ đồng.
Danh sách khách hàng tham gia mua CP của MBB có nhiều tổ chức như: Fiera Capital Emerging Markets Fund (mua 15,3 triệu CP), Franklin Templeton Investment Fund - Templeton Frontier Markets Fund (mua 4 triệu CP), KIM Vietnam Growth Equity Fund (mua 23,9 triệu CP), KITMC Worldwide RSP Balance Fund (mua 2,6 triệu CP), Vietnam Growth Stock Oncome Mother Fund (mua 3,7 triệu CP), Swiftcurrent Offshore Mater LTD (mua 1,6 triệu CP). Swiftcurrent Partner, LP (mua 2 triệu CP).
Được biết, mức giá chào bán 27.000 đồng/CP, cao hơn 28% so với thị giá của MBB trong phiên giao dịch ngày hôm nay 20.900 đồng/CP. 
Xem thêm