Tiêu điểm

Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh Thăng Long sang làm Tổng giám đốc Vietcombank Lào

Ngân hàng TNHH Ngoại thương Việt Nam tại Lào (Vietcombank Lào) vừa tổ chức lễ công bố Quyết định điều động và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Vietcombank Lào.

Theo đó, Chủ tịch Vietcombank Nghiêm Xuân Thành đã quyết định điều động và bổ nhiệm ông Phùng Xuân Hải, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán TSC và ông Nguyễn Thành Đô, Phó giám đốc Chi nhánh Thăng Long tham gia HĐQT Vietcombank Lào, giữ chức vụ Thành viên HĐQT Vietcombank Lào.

Đồng thời Vietcombank cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Đô, Thành viên HĐQT Vietcombank Lào giữ chức vụ Tổng giám đốc Vietcombank Lào từ ngày 06/02/2020.