Tiêu điểm

Lần đầu tiên Bộ đấu giá ô tô cũ theo CPTPP, 2 doanh nghiệp trúng

Bộ Công Thương cho biết 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020.


Vay tiền mua ô tô, lãi suất ngân hàng đồng loạt giảm sâu


Ngân hàng ồ ạt thanh lý ô tô, xe 300 triệu ế đầy kho


Ôtô nhập khẩu chuyển về Việt Nam lắp ráp, ngược dòng đón ưu đãi lớn


Ngày 14/8, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 tổ chức Phiên đấu giá với phương châm công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật trong nước , làm nghiêm túc, đầy đủ cam kết của Việt Nam tại Hiệp định CPTPP.


Tài sản bán đấu giá chính là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, bao gồm hạn ngạch thuế quan (HNTQ) nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ ở trên 3.000 cm3 , HNTQ nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.
Lần đầu tiên Việt Nam đấu giá ô tô cũ theo tiêu chuẩn CPTPP
Lần đầu tiên Bộ đấu giá ô tô qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh – Chủ tịch Hội đồng đấu giá ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 – nhấn mạnh, Phiên đấu giá đã được tiến hành theo nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch, với sự chứng kiến , giám sát của đại diện các Bộ ngành, doanh nghiệp và cơ quan báo chí – truyền thông.


Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, để tiến hành Phiên đấu giá này, Bộ Công Thương đã ban hành 1 Thông tư (Thông tư số 04/2020/TT-BCT) , 1 Quyết định (761/QĐ-BCT); Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP năm 2020 ban hành 1 Quyết định (số 1156/QĐ-BCT).


Theo ông Khánh, đây chính là năm đầu tiên thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan trong Hiệp định CPTPP, mặt hàng ô tô đã qua sử dụng cũng lần đầu tiên được áp dụng phương thức quản lý nhập khẩu chỉ bằng hạn ngạch thuế quan.


Sau khi kiểm tra hồ sơ niêm phong một cách công khai, minh bạch, trước sự chứng kiến của toàn thể Hội đồng , các đại biểu tham dự Phiên đấu giá, có 2 doanh nghiệp đã trúng đấu giá. Theo Hội đồng đấu giá, đây chính là 02 doanh nghiệp có hồ sơ đấu giá, đơn giá, bỏ giá hợp lệ, Công ty TNHH The King F&B trúng đấu giá 10 chiếc ô tô, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Long Biên trúng đấu giá 5 chiếc ô tô.


L.Bằng


Chỉ 1 luật sửa nhiều luật để thực thi Hiệp định CPTPP


Chỉ 1 luật sửa nhiều luật để thực thi Hiệp định CPTPP


Để thực thi Hiệp định CPTPP, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì “Luật sửa một số Luật”.