Tiêu điểm

VNPT đặt mục tiêu doanh thu từ dịch vụ số đạt 24%

Đảng bộ Tập đoàn VNPT đề ra chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5% – 7%, tăng trưởng lợi nhuận 6% – 8%/năm, đặc biệt doanh thu đến từ dịch vụ số , CNTT – truyền thông đạt 24% – 26% trong cơ cấu doanh thu.


Ngày 15 – 16/8/202 Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025), đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 – 2020 , đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.


Triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ lớn


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIV diễn ra trong thời điểm toàn Tập đoàn thi đua kỷ niệm 75 năm truyền thống ngành Bưu điện. Đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần khẳng định chặng đường 5 năm tập đoàn tái cấu trúc thành công theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ – đánh dấu sự thay đổi toàn diện của Tập đoàn về mô hình tổ chức – nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị kinh doanh, cơ chế kinh tế, cải cách hạ tầng – quản trị mạng lưới , và chuyển đổi số.
VNPT đặt mục tiêu doanh thu từ dịch vụ số đạt 24% - 26%
Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long phát biểu khai mạc Đại hội

Để bắt kịp các xu hướng công nghệ mới của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng uỷ Tập đoàn VNPT lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tư duy xây dựng , và triển khai chiến lược phát triển VNPT 4.0 với 10 chương trình, 34 dự án chiến lược, bước đầu phát huy tốt nhất tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.


Thực hiện chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ về triển khai thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, Tập đoàn có đủ các điều kiện để thực hiện cơ sở cho cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cổ phần hoá Công ty mẹ – Tập đoàn. Tập đoàn bán/thoái vốn/thu hồi vốn được 5 danh mục, với tổng vốn thu được 776,4 tỷ đồng/525,6 tỷ đồng vốn đầu tư.
VNPT đặt mục tiêu doanh thu đến từ dịch vụ số đạt 24% - 26%
Các đại biểu tham quan khu giới thiệu các SPDV, giải pháp CNTT của VNPT

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh


Chỉ tiêu VNPT đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XXIII được hoàn thành , và tăng trưởng vượt mức. Cụ thể, tăng trưởng lợi nhuận bình quân 16,63%/năm (chỉ tiêu đề ra chính là 15%/năm), tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu chính là 11,3% (chỉ tiêu đề ra chính là 10%), thu nhập bình quân tăng trưởng 11,28%, tốc độ tăng trưởng nộp ngân sách Nhà nước bình quân hoàn thành kế hoạch.


Trong giai đoạn 2015 – 2020, Tập đoàn VNPT chưa ngừng triển khai các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng quy mô khách hàng. Tính đến 31/12/2019, so với cuối năm 2015, thị phần dịch vụ di động của Tập đoàn đạt 25,27%, tăng 4,27%; dịch vụ băng rộng đạt 5,7 triệu thuê bao, tăng 2,5 triệu thuê bao; dịch vụ truyền hình đạt 1,6 triệu thuê bao, tăng 0,6 triệu thuê bao. Doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) đạt đã được tốc độ tăng trưởng đột phá đạt 64,1%/năm.
VNPT đặt mục tiêu doanh thu từ dịch vụ số đạt 24% - 26%
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Cờ thi đua của Đảng ủy khối cho Đảng bộ Tập đoàn VNPT vì đã đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020

Bên cạnh nhiệm vụ tiếp tục tái cơ cấu lại, Đảng uỷ Tập đoàn VNPT lãnh đạo, chỉ đạo gắn kết chiến lược cung cấp dịch vụ số vào quy hoạch , kế hoạch phát triển hạ tầng, đảm bảo hạ tầng theo cả chiều sâu năng lực và chiều rộng dung lượng, đa chủng loại, đa công nghệ (2G, 3G, 4G), nhằm làm đột phá về năng lực cạnh tranh hạ tầng, công nghệ, đồng thời với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng của VNPT.


Khẳng định vị thế chính là doanh nghiệp tiên phong, VNPT tham gia thiết lập các hạ tầng số, xây dựng các nền tảng số có phạm vi ứng dụng ở quy mô quốc gia. Điển hình là hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm điều hành thông minh IOC, Hệ thống định danh xác thực điện tử, Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia…..
VNPT đặt mục tiêu doanh thu từ dịch vụ số đạt 24% - 26%
Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT khóa XXIV ra mắt

Mục tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5% – 7%


VNPT hướng tới mục tiêu tổng quát: “Đổi mới phương thức lãnh đạo và năng lực tổ chức làm của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh – Nâng cao hiệu quả doanh nghiệp – Khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của Tập đoàn trong Chuyển đổi số tại Việt Nam”.


Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đề ra các mục tiêu cụ thể: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức làm của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của trong chuyển đổi số tại Việt Nam.


Trong đó, đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5% – 7%; tăng trưởng lợi nhuận 6% – 8%/năm; đặc biệt doanh thu từ dịch vụ số , công nghệ thông tin – truyền thông đạt 24% – 26% trong cơ cấu doanh thu; năng suất lao động bình quân tăng 7%/năm , và tiền lương tăng 5%/năm…


Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020 – 2025 Phạm Đức Long nhấn mạnh: “Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhận thức đã được rằng: đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức làm của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh là yếu tố mang tính quyết định nhằm nâng tầm vị thế trụ cột , và dẫn dắt của Tập đoàn trong hành trình Chuyển đổi số quốc gia.”


Thúy Ngà