Tiêu điểm

Tiền lương làm việc trong 2 ngày nghỉ Quốc khánh

Từ năm 2021, người lao động sẽ đã được tăng thời giờ thực hiện thêm theo tháng, đã được nghỉ Quốc khánh 2 ngày…Vậy tiền lương ngày nghỉ sẽ tính như thế nào?


5 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi vẫn được hưởng nguyên lương


Tính lương hưu cho người nghỉ hưu trước tuổi thế nào?


Người lao động được nghỉ việc riêng bao nhiêu ngày trong năm?(Theo VOV)