Tiêu điểm

Những điểm mới về thử việc

Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1-1-2021 với nhiều quy định mới nổi bật về thử việc mà người lao động cần phải biết.


Từ 1/1/2021: Hợp đồng lao động sẽ có một số thay đổi


Những điểm mới về hợp đồng lao động người lao động cần biết


Thêm hàng loạt trường hợp được tạm hoãn hợp đồng lao động đến từ năm 2021


1. Có thể thoả thuận , và ghi nội dung thử việc trong hợp đồng lao động


Theo đó, các bên có thể linh hoạt việc thoả thuận về thử việc, nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc chỉ bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.


(Hiện hành, BLLĐ 2012 chưa đề cập đến việc thoả thuận nội dung thử việc trong HĐLĐ).


2. Không áp dụng thử việc đối với người lao động (NLĐ) giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 1 tháng


Đây là quy định mới tại BLLĐ 2019 đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng.


(Hiện hành, BLLĐ 2012 quy định không áp dụng thử việc với NLĐ thực hiện việc theo HĐLĐ mùa vụ). 
Những điểm mới về thử việc người lao động cần biết

3. Điểm mới về nội dung của hợp đồng thử việc


Cụ thể, nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm:


– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động (NSDLĐ) , và họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ;


– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD/CMND hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía NLĐ;


(So với quy định mới, quy định hiện hành ngoài CCCD/CMND, hộ chiếu của NLĐ thì “các giấy tờ hợp pháp khác” của NLĐ vẫn được chấp nhận).


– Công việc và địa điểm thực hiện việc.


– Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương , và các khoản bổ sung khác;
Những điểm mới về thử việc người lao động cần biết

– Thời giờ thực hiện việc, thời giờ nghỉ ngơi;


– Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ;


– Thời hạn của HĐLĐ tại BLLĐ 2012 được thay chỉ bằng “thời gian thử việc” theo quy định mới.


4. Thời gian thử việc có thể kéo dài tới 180 ngày.


Cụ thể, thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất , mức độ phức tạp của công việc Tuy nhiên chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và đảm bảo “không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp”.


(Hiện hành thời gian thử việc tối đa là 60 ngày)


5. Đối với trường hợp nội dung thử việc đã được ghi trong HĐLĐ thì khi kết thúc thời gian thử việc, nếu NLĐ thử việc đạt yêu cầu thì NSDLĐ tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết đối với trường hợp các bên giao kết nội dung thử việc bằng HĐLĐ. Nếu các bên thoả thuận bằng hợp đồng thử việc thì giao kết HĐLĐ mới.


Trường hợp, NLĐ không đạt yêu cầu thử việc thì chấm dứt HĐLĐ đã giao kết.


(Hiện hành không có quy định về thoả thuận nội dung thử việc trong HĐLĐ. Do đó, khi kết thúc thời gian thử việc, NSDLĐ phải giao kết ngay HĐLĐ với NLĐ nếu thử việc đạt yêu cầu).


6. Quyền hủy bỏ HĐLĐ, hợp đồng thử việc chưa cần báo trước , và không phải bồi thường


Theo đó, BLLĐ 2019 quy định trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc HĐLĐ đã giao kết mà chưa cần báo trước và chưa phải bồi thường.


(Hiện hành quy định trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà chưa cần báo trước , chưa phải bồi thường nếu việc thực hiện thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận).


(Theo NLĐ)