Tiêu điểm

Bộ TT&TT lên kế hoạch đưa Việt Nam vào Top 30 nước về chỉ số an toàn, an ninh mạngBộ TT&TT lên kế hoạch đưa Việt Nam vào nhóm 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng
Một nhiệm vụ thường xuyên của Kế hoạch đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về chỉ số an toàn, an ninh mạng là xây dựng Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 3/6/2020 đã xác định rõ quan điểm: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời chính là phần xuyên suốt, chưa thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thống thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay đến từ khi thiết kế.


Chương trình đặt ra mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về chỉ số an toàn, an ninh mạng (GCI) do Liên minh Viễn thông thế giới đánh giá , có tên trong nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số này vào năm 2030.


Trong Chỉ thị 01 về định hướng phát triển ngành TT&TT năm 2020, Bộ TT&TT nhấn mạnh, an toàn, an ninh mạng chính là điều kiện tiên quyết để phát triển Chính phủ điện tử , và chuyển đổi số, do đó phải đi trước một bước. Bộ cũng giao Cục An toàn thông tin chủ trì xây dựng Kế hoạch đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia dẫn đầu về chỉ số an toàn, an ninh mạng (GCI) do ITU đánh giá.


Được Bộ TT&TT phê duyệt mới đây, kế hoạch này hướng tới mục tiêu kép chính là nâng cao xếp hạng GCI của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một trong 30 quốc gia có xếp hạng cao nhất vào năm 2030; nâng cao năng lực về an toàn, an ninh mạng hợp lý với xu thế phát triển chung , thực tiễn quốc tế.


Bản kế hoạch cũng xác định các nhiệm vụ cần thiết để bổ sung vào chương trình công tác của các đơn vị liên quan, đồng thời thống số 1 đầu mối thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong giai đoạn 2020 – 2025 nhằm nâng hạng GCI của Việt Nam. 


Ngoài việc phân công rõ cơ quan chủ trì , thời gian cần hoàn thành, các nhiệm vụ, biện pháp để nâng hạng GCI của Việt Nam đã được Bộ TT&TT xếp theo 6 nhóm gồm: Trụ cột pháp lý; Trụ cột kỹ thuật; Trụ cột tổ chức; Trụ cột nâng cao năng lực; Trụ cột hợp tác; Các nhiệm vụ hỗ trợ.


Cụ thể, trong năm 2020, Cục An toàn thông tin sẽ hoàn thành việc xây dựng Đề án Bảo vệ , và trợ giúp trẻ em tương tác lành mạnh ở trên môi trường mạng, Nghị định phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác , quy định về quảng cáo gửi qua tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi.


Cục An toàn thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì của các bộ GD&ĐT, LĐTB&XH, KH&CN trong việc làm các nhiệm vụ: Đưa an toàn thông tin vào chương trình giảng dạy tại các cấp phổ thông; Tổ chức những chiến dịch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em ở trên môi trường mạng hướng tới các đối tượng khác nhau theo tiêu chí của ITU; Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho an toàn thông tin.


Trong giai đoạn 2020 – 2021, Cục An toàn thông tin chủ trì nhiều nhiệm vụ như: Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thành lập đội ứng cứu sự cố theo từng lĩnh vực (sectoral CERT), tổ chức diễn tập theo từng ngành, lĩnh vực , và khuyến khích các đội ứng cứu sự cố tham gia các tổ chức CERT khu vực, quốc tế như APCERT, FIRST;


Thúc đẩy, xây dựng các phòng lab về an toàn thông tin; Xây dựng vị trí việc làm, chuẩn kỹ năng , tiêu chí sát hạch cho đội ngũ chuyên trách về an toàn, an ninh mạng; Xây dựng khung danh mục tiêu chuẩn an toàn thông tin quốc gia…


Một nhiệm vụ thường gặp quan trọng nữa Cục An toàn thông tin được giao chủ trì chính là xây dựng Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam.


Cũng theo kế hoạch mới được phê duyệt, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT chính là đầu mối chủ trì liên hệ với các tổ chức quốc tế nghiên cứu , và làm thủ tục để Cục An toàn thông tin cử đại diện tham gia diễn đàn, hội thảo, hội nghị, các nhóm khảo sát quốc tế về an toàn thông tin; phối hợp làm những hoạt động hợp tác quốc tế về an toàn thông tin.


Viện Chiến lược TT&TT đã được giao chủ trì, phối hợp cùng Cục An toàn thông tin xây dựng Chiến lược quốc gia về an toàn, an ninh mạng cho giai đoạn 2021 – 2025.


Cổng thông tin điện tử cung ứng thông tin phục vụ đánh giá xếp hạng GCI (hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh) sẽ được Trung tâm thông tin của Bộ chủ trì xây dựng. Cục An toàn thông tin có trách nhiệm duy trì nội dung thông tin ở trên Cổng này. 


Báo cáo chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu (Global Cybersecurity Index – GCI) toàn cầu được ITU làm định kỳ hai năm một lần nhằm đánh giá các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng mà các nước đang triển khai, từ đó thúc đẩy các quốc gia , và vùng lãnh thổ trong việc tăng cường những biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng.Theo báo cáo GCI 2019, lần đầu tiên Việt Nam được ITU đánh giá vào nhóm các quốc gia , vùng lãnh thổ có độ cam kết cao về an toàn, an ninh mạng, xếp hạng thứ 50/175 quốc gia , vùng lãnh thổ được đánh giá, tăng 50 bậc so với năm 2017.


 M.T


“An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế số, Chính phủ điện tử”


“An toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế số, Chính phủ điện tử”


Nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, Bộ TT&TT xác định rõ điều kiện đầu tiên, tiên quyết trong phát triển kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử là bảo đảm an toàn, an ninh mạng.